Гол мэдээ

Бүх мэдээг үзэх
Гол мэдээ

Дундаж давхаргыг “торгуулийн суман” болгов

Дэлхийн улс орнууд цар тахалтай тэмцэж байна. Мөн эдийн засгаа хэрхэн хамгаалж авч үлдэх вэ гэдэгт ихэд анхаарч, улс орны тэргүүнүүд хариу арга хэмжээ авсаар байна. Манайд ч ялгаагүй.